loading...
گروه آموزش زبان چهارباغ
Admin بازدید : 26961 جمعه 28 مهر 1396 نظرات (0)

 

کد مطلب: W111

 

تمرین های درس اول کتاب کار زبان دهم عمدتا به مسائلی اختصاص پیدا کرده است که در ارتباط با "نجات طبیعت" قرار دارد. این تمرین ها در قالب بخش هایی از قبیل درک مطلب متن، واژگان، دستور زبان و نوشتاری ارائه شده است. شما می توانید در ادامه این سوالات را همراه با پاسخ آن ها مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که فایل پی دی اف این تمرین ها نیز همراه با پاسخ در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و همراه خود داشته باشید.

 

 

زبان دهم;پاسخ کتاب کار: درس اول

 بخش 1، درک مطلب متن، صفحه ی 8

Simple ways to protect wildlife

     One easy way to protect wildlife is learning about endangered animals that live around you. Teach your friends and family about the wonderful birds, fish and plants that live near your home. In this way, they are going to be more careful about nature. You can also visit a national wildlife museum or park. These places give good information about how to protect endangered animals and their homes. You can do voluntary work in these places to help animals and their babies.

     Another thing you can do is protecting the natural home of the endangered animals. When you keep nature clean and safe, the animals will live longer. Protecting the trees of forests is also helpful. If you live in a village, you need to be very careful about the hunters who come to your village to hurt animals. Whenever you see these people, you need to call the police. These are simple works, but they will help nature a lot.

 

الف) صحیح یا غلط:

1. Learning about endangered animals is not important.  T    F

2. You can do voluntary work in wildlife parks.               T    F

3. Keeping nature clean destroys animals.                        T    F

 

ب) به سوال های زیر پاسخ دهید.

1. Is it good to give information to our family about wildlife?

Yes, it is. It’s good to give information to our family about wildlife.

 

2. Why is protecting the trees helpful for endangered animals?

Because they are the natural homes of the endangered animals, so they will live longer.

 

3. Do you know another simple way to protect wildlife?

Yes, another simple way is planting trees.

 

بخش 2، دستور زبان، صفحه ی 10

الف) جدول را کامل کنید. مطالبی بنویسید که در گذشته انجام دادید یا در آینده انجام خواهید داد.

پاسخ: جواب ها شخصی است، اما به عنوان نمونه موارد زیر را می توان نوشت.


Verbs

Past Tense

Future tense

travel

I traveled to Isfahan last year.

I will travel to Shiraz next year.

Buy

I bought a book yesterday.

I will buy a dictionary tomorrow.

Visit

I visited my uncle last night.

I will visit a doctor tonight.

Watch

I watched TV 2 hours ago.

I will watch a movie next week.

go

I went home at 10 o’clock.

I will go to Tehran tomorrow.

 

 

ب) رضا در حال فکر کردن در رابطه ی با سفرش به کیش و کارهایی که آن جا انجام خواهد داد است. به تصاویر نگاه کنید و بنویسید رضا چه کاری آن جا انجام خواهد داد.

1. He will visit a wildlife museum.

2. He will go to a zoo.

3. He will enjoy nature.

4. He will learn more about endangered animals.

 

ج) بله یا خیر؟

1. School students will learn to help injured animals.

 

No

2. The number of cheetahs will increase in the future.

 

No

3. Iranians are going to protect endangered animals.

Yes

 

4. When we keep earth clean and safe, animals will live longer.

Yes

 

 

 

د) متن زیر را بخوانید. آن را با افعال “be going to” تکمیل نمایید.

Mr. Alavi is a teacher. Tomorrow, he and his studentsare going to go (go) to a park out of the city. They are going to leave (leave) the school at 9. They are going to stay (stay) in the park till afternoon. They are going to go (go) into nature and clean it. They are going to visit (visit) the aquarium in the park, too. Mr. Alavi is going to talk (talk) about sea animals there. The students are going to write (write) a report from this trip. They need to pay attention to everything they see. Other students are going to read (read) their friends’ reports and learn many things about nature and sea animals.

 

ه) اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

1. Are students going to go to a zoo?

No, they aren’t. They aren’t going to go to the zoo. They are going to go to a park.

 

2. Is Mr. Alavi going to read students’ reports?

No, he isn’t. He isn’t going to read students’ reports.

 

3. Are you going to visit a museum this weekend?

Yes, I am. I’m going to visit a museum this weekend.

Or

No, I’m not. I’m not going to visit a museum this weekend

 

 

 

 

بخش 3، واژگان، صفحه ی 14

الف) درقسمت زیر 11 حیوان را بیابید.

elephant, destroy, protect, bear, save, cheetah, endangered, wolf, watch, travel, teach, dolphin, mountain, plain, duck, mean,zookeeper, injured, leopard, increase, life, goat, world, panda, weekend, hunter, lion, alive, zebra.

 

ب) کلمه ی غیر مرتبط را انتخاب کنید.

1. die out / live / kill / hunt

2. goat / cow / hen / leopard

3. plain / mountain / jungle / zoo

4. hunters / zookeepers / teachers / farmers

5. save / take care of / protect / hurt

 

ج) ستون A را به ستون B وصل نمایید.

Pay attention

Save nature

Protect wildlife

Natural home

Take care of

Hunt animals

 

د) کلمات زیر را بر اساس خانه ی طبیعی(زیستگاه) این حیوانات دسته بندی کنید.

Group 1: whale, fish, dolphin, duck

Group 2: lion, tiger, wolf, leopard, bear, panda

Group 3: cow, zebra, goat

 

ه) به نمودار زیر نگاه کنید. حیوانات زیر را بر اساس میانگین  عمرشان مرتب کنید(از کوچک به بزرگ)

 Mouse- lion- sheep- wolf- camel elephant - whale

 

و) جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده تکمیل نمایید.

1. The hunters killed the tiger and destroyed its home.

2.  There are lots of beautiful zebras living in this plain

3.  I brought the injured bird into the room and took care of it.

4. Hopefully, people will pay more attention to wildlife in the future.

5. One of our relatives is a zookeeper in Mazandaran.

 

ز) کلمات به هم ریخته ی زیر را مرتب نمایید.

1. protection / animals / need / endangered / and / attention /.

Endangered animals need protection and attention.

 

2.  lakes / jungles / humans / destroy / and / did /?

Did humans destroy jungles and lakes?

 

3.  hurt / animals / nature / and / hunters / do /?

Do hunters hurt animals and nature?

 

4. there / a few / are / alive / Iranian cheetahs /.

There are a few alive Iranian cheetahs.

بخش 5، نوشتاری، صفحه ی 22

الف) حروف زیر را برای ساخت کلمات مرتب نمایید و سپس کلمات را در گروه مناسب قرار دهید.

Jungle       friend

Tree        water

Pain        visitor

live         Museum

 

People: friend, visitor

Place: museum, jungle

Idea: live, pain

Thing: tree, water

ب) متن بخش 1 را بخوانید.

1. کلیه ی کلمات مفرد را پیدا کنید و آن ها را به جمع تبدیل کنید.

Family:families  fish: fish  museum: museums  park: parks  thing: things  , home: homes  village: villages  police: police 

2. کلیه ی کلمات جمع را پیدا کنید و آن ها را به مفرد تبدیل کنید.

Animals:animal  friends: friend  birds: bird  plants: plant  animals: animal  homes: home places: place  babies: baby  trees: tree  forests: forest  hunters: hunter  people: person.

 

 

فایل پی دی اف(PDF) پاسخ های درس اول کتاب کار زبان دهم را می توانید از قسمت زیر دریافت نمایید:

 

 

 

دریافت فایل PDF

 

 

 

 


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما

در این سایت، برای درس زبان انگلیسی در کلیه ی مقاطع تحصیلی موارد زیر ارائه می گردد:

 

1. دانلود کتاب و کتاب کار

2. کلمات جدید هر درس با معنی

3. معنی متن دروس کتاب

4. آموزش گرامر دروس

5. پاورپوینت دروس

6. حل کتاب کار

7. تقویت مکالمه

8. آزمون های درس به درس

9. آزمون های آنلاین

10. تکلیف در خانه

 

مطالب موجود مختص به همین سایت می باشد و استفاده ی مطالب برای کلیه ی دانش آموزان و معلمان عزیز بلامانع است، البته استفاده از فایل های PDF موجود در سایت در سایت های دیگر جایز نیست و می بایست لینک سایت به آدرس زیر در سایت مذکور قرار بگیرد.

آدرس سایت: www.4baghedu.ir

 

ارتباط با مدیریت سایت: 4baghedu@gmail.com

اطلاعات کاربری
کدهای اختصاصی
تبلیغ B1
مطالب سایت

تبلیغ C3